Posts Tagged Adam Śmietański

100 lat Adam Śmietański

Fundacja 2.8, Związek Polskich Artystów Fotografików Oddział w Opolu oraz Muzeum Śląska Opolskiego zapraszają 8 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 na spotkanie pt. „100 lat Adam Śmietański”, które poprowadzi Bogna Szafraniec.

O Adamie Śmietańskim mówiliśmy dużo w ciągu ostatnich trzech lat. Jednak – jak wielokrotnie podkreślaliśmy – to jeden z tych artystów, o których można rozmawiać nieustannie, tym bardziej, że wciąż odkrywamy nowe wątki, pojawiają się nowe fotografie, które do nas trafiają lub te, które wydobywamy w procesie postępującej ciągle digitalizacji.

Pomysł stworzenia strony internetowej www.adamsmietanski.pl poświęconej Adamowi Śmietańskiemu, jednemu z ważniejszych fotografów działających w Opolu po wojnie, zrodził się w Fundacji 2.8. Był wynikiem wcześniejszej współpracy fundacji z Muzeum Śląska Opolskiego przy organizacji wystawy Adam Śmietański. Fotografie. Nie bez wpływu na tę koncepcję pozostawał także fakt, iż w 2019 roku przypada setna rocznica urodzin artysty. Dzięki staraniom Fundacji 2.8. oraz Muzeum Śląska Opolskiego, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Opola udało się ten pomysł zrealizować.

Adam Śmietański należał do grona artystów kontynuujących tradycyjne formy fotografii wynikające przede wszystkim ze strategii piktorializmu. Szczególnie we wczesnych pracach zainteresowanie to jest bardzo wyraźne, o czym świadczyć może między innymi jego pierwsza wystawa indywidualna w Poznaniu w 1952 roku. Nigdy nie związał się z – rozwijanym w Polsce po II wojnie światowej – nurtem neoawangardy. W latach 50. włączył się w dokumentację tzw. Ziem Odzyskanych, ściśle współpracując w tym zakresie z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. W latach 60. raczej kierował swoje zainteresowania ku fotografii reporterskiej i dokumentacyjnej, tworząc wiele interesujących opisów społeczeństwa. Na uwagę zasługują jego zdjęcia wykonane w opolskich zakładach pracy, serie dokumentujące architekturę opolskich miast i miasteczek (najczęściej wykonywane na zlecenia), czy cykl fotografii wykonywanych dzieciom. Bardzo ciekawe są zdjęcia z licznych podróży Śmietańskiego po Europie i Bliskim Wschodzie, wśród których wyróżniają się serie portretów.

Muzeum Śląska Opolskiego od połowy lat 90. ubiegłego wieku gromadzi zdjęcia Adama Śmietańskiego. Do 2014 roku był to jednak zbiór niewielki. Uważano nawet, że spuścizna artysty uległa zniszczeniu. Jego nieliczne prace znajdowały się w kilku instytucjach muzealnych oraz zbiorach prywatnych. O istnieniu większości zdjęć mogliśmy dowiedzieć się jedynie z reprodukcji zamieszczanych w licznych publikacjach oraz ze spisów w katalogach jego wystaw. Zła passa została przerwana kiedy w grudniu 2014 roku do Muzeum Śląska Opolskiego trafiło ponad 7500 negatywów fotografii, których Adam Śmietański był autorem oraz ponad 400 jego prywatnych zdjęć. Efektem blisko trzyletnich prac związanych z opracowaniem i digitalizacją zbioru była pierwsza duża retrospektywna wystawa prac artysty pt. Adam Śmietański. Fotografie. Wystawa miała kilka odsłon. Oprócz ekspozycji w Muzeum Śląska Opolskiego, w nieco zmodyfikowanej formie prezentowana była w Muzeum Regionalnym w Głogówku oraz w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej. W 2020 roku planowane jest otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Prezentowane na stronie www.adamsmietanski.pl fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego. Pomysłodawcą oraz osobą odpowiedzialną za techniczne opracowanie fotografii jest Sławoj Dubiel. Autorką zamieszczanych na stronie tekstów oraz biogramu artysty jest dr Bogna Szafraniec. Strona została zaprojektowana przez Kamila Pieśniewskiego.

Dodaj komentarz

Adam Śmietański „Fotografie”

Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na wernisaż:

Adam Śmietański – Fotografie

28 października 2017 r., godz. 16.00
Gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. Mały Rynek 7,
wejście od ul. Muzealnej

wystawa będzie czynna w terminie
od 28.10.2017 r. do 25.02.2018 r.

Adam Śmietański „Fotografie”
 
Adam Śmietański (1919–1992), w ZPAF od 1951, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych opolskich fotografów działających po wojnie. Jego twórczość uwarunkowana była przemianami, którym w latach powojennych podlegała w Polsce fotografia, a początkowo także specyficzną historią poznańskiego środowiska fotograficznego, z którym od 1946 roku był związany.
Swoje prace – począwszy od I Wystawy Fotografiki w Opolu w czerwcu 1947 roku – prezentował na licznych wystawach organizowanych przez powstające towarzystwa fotograficzne, między innymi w Opolu, Poznaniu, Wrocławiu, Sopocie, Krakowie, Częstochowie, Gnieźnie, Katowicach, Łodzi i Warszawie, a także poza granicami kraju, między innymi w Bukareszcie, Kopenhadze, Sztokholmie, Nowym Jorku, Pekinie, Lipsku i Londynie. W ciągu piętnastu lat (1952–1967) przygotował dziewięć wystaw indywidualnych, a jego zdjęcia ilustrowały dziesiątki wydawnictw i kart pocztowych, były publikowane w licznych gazetach i czasopismach.
Na wystawie będzie zaprezentowanych 250 jego prac z różnych okresów twórczości i dotykających różnorodnej tematyki. To zdjęcia architektury miasta, krajobraz, fotografie przywiezione z podróży, zdjęcia reporterskie. To prace pokazywane na wystawach, publikowane, ale również takie, które nigdy nie były prezentowane.

, , ,

Dodaj komentarz

%d blogerów lubi to: