Kokurs fotograficzny

OPOLSKIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W OBIEKTYWIE

konkurs-foto

1. Konkurs fotograficzny pn.: „OPOLSKIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W OBIEKTYWIE” ma na celu:

 • kształtowanie i rozwijanie zarówno świadomości ekologicznej, jak i ekoenergetycznej uczestników Konkursu,
 • promocję odnawialnych źródeł energii,
 • zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.
  2. Organizator Konkursu: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego –  Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie
  3. Termin realizacji Konkursu: maj 2013r. – wrzesień 2013r.
  4. Adresaci Konkursu: Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich
  5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2013r., do godziny 24.00
  6. Opis  Konkursu Szczegóły konkursu dostępne są na stronach internetowych: http://www.oodr.pl http://www.rce.oodr.pl
  7. Nagrody w Konkursie: Miejsce I:  2 000,00 zł Miejsce II: 1 500,00 zł Miejsce III: 1 000,00 zł 2 Wyróżnienia: 500,00 zł / każde
  8. Konkurs jest współfinansowany ze środków:
 • Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 • Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

Informacje na stronie RCE

_________________

REGULAMIN

FORMULARZ

UMOWA

Reklamy