Stanisław Bober – wystawa

Prezentowana na wystawie kolekcja zdjęć Stanisława Bobera ma unikalny charakter. Ewakuowani z Kresów Wschodnich Polacy bardzo rzadko dokumentowali fotograficznie swoją tułaczkę na Zachód. Stanisław Bober, artysta malarz i fotografik, osobiście doświadczył trudów wielotygodniowego transportu ze Stanisławowa. W tej trudnej podróży w nieznane wykonywał dokumetujące tułacze losy setek tysięcy takich jak on.

fot. Stanisław Bober

Wystawa prezentowana jest w Muzeum Wsi Opolskiej.

fot. Stanisław Bober
fot. Stanisław Bober

fot. Sławomir Mielnik

Reklamy